Welcome to Shenzhen Tianma Arts & Crafts Co., Ltd.

TM022

  • TM022
  • TM022
  • TM022
  • TM022
  • TM022
TM022
  • Product Introduction

名称:圆形药丸产品名称:药丸纸镇

材质:进口天然透明树脂材质

 尺寸:直径63mm 

重量:280g 

参考价格:

用途:广告礼品,商务礼品

Previous
Next